Teorie spiskowe, rozwój internetu i nowych mediów, lęk przed obcym, tożsamościowy zwrot w polityce, inwigilacja, słabnąca legitymacja państwa – wszystkie tropy prowadzą do 11 września.